Wethouderstoets; Kan het CDA prima zelf doen!

Een wethouder selecteren; hoe doen we dat?
Gisteren vond er tijdens de raadsvergadering een discussie plaats over de wijze waarop de kwaliteiten van een wethouder getoetst worden voorafgaand aan de benoeming.
Binnen het CDA opereren we uiterst zorgvuldig met het selecteren van een kandidaat wethouder. We kennen een “competentieprofiel” waarin staat waar een wethouder aan moet voldoen. We kennen opleidingstrajecten en bijscholingstrajecten voor aanstaande en zittende wethouders. En, als een wethouder eenmaal geïnstalleerd is dan wordt hier jaarlijks binnen het CDA  over gesproken middels een functioneringsgesprek. Op deze manier zorgt het CDA ervoor dat we een kwalitatief goede wethouder leveren en houden.

Reglement van Orde
Periodiek wordt er in de gemeente Barendrecht gekeken naar het Reglement van orde waarin allerlei zaken rondom de gemeenteraad zijn vastgelegd; zo ook over de wijze waarop de wethouders benoemd worden. Dit Reglement stond gisteren op de agenda voor de raadsvergadering met de bedoeling deze  weer vast te stellen voor de komende periode.

De EVB diende tijdens de raadsvergadering nog een amendement in dat zag op de wijze waarop de wethouders worden beoordeeld en benoemd. Dit amendement zou ervoor zorgen dat niet het CDA zelf maar de gemeenteraad toetst of een wethouder geschikt is voor deze functie en daarmee dus ja of nee zou kunnen zeggen tegen een voordracht en benoeming.

CDA standpunt

Wiljo Reijnders van onze CDA fractie wond er geen doekjes om; “Wij stellen zeer stringente en goede competenties voor onze bestuurders” en “wij toetsen dat permanent”.
Dat beschouwen wij als een groot goed en het CDA is van mening dat we dit als partij zelf moeten blijven doen. Dat voorkomt tevens willekeur en zorgt ervoor dat de schijn van politieke invloed van andere partijen op onze eigen keuzes voorkomen wordt.

Ook de andere partijen behielden zich het recht voor om zelf de kwaliteiten van een kandidaat wethouder vast te stellen. Het amendement werd afgewezen