site 125

Visie CDA-fractie Referendum

Sinds december 2006 bestaat in Barendrecht de mogelijkheid tot het houden van een raadgevend en raadplegend referendum. In het eerste geval komt het initiatief vanuit de inwoners van Barendrecht, in het tweede geval vanuit de raad.

De uitslag van een referendum is geldig als 40 % van de kiesgerechtigden een stem uitbrengt en is niet bindend.

site 125Het instellen van het referendum vloeit voort uit het coalitieakkoord dat het CDA in april 2006 gesloten heeft met de VVD en PvdA.

Het CDA zowel landelijk als lokaal vindt dat een referendum eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. De gekozen CDA-volksvertegenwoordiger houdt bij zijn of haar besluitvorming het verkiezingsprogramma, de uitgangspunten van de partij en de afspraken, die gemaakt zijn bij de coalitievorming als leidraad. Daarnaast hoort een volksvertegenwoordiger ook wat er buiten het gemeentehuis leeft. Dat alles speelt mee bij de uiteindelijke besluitvorming.

Toch heeft de CDA-fractie ingestemd met de mogelijkheid tot het houden van een referendum. We willen het doel: de bewoners van Barendrecht meer bij de politiek te betrekken een kans geven. Dit zou één van die kansen kunnen zijn.

De CDA-fractie zal bij een toekomstige referendum de uitslag van een referendum bij haar besluitvorming zwaar laten wegen.  Op punten waar de uitslag niet overeenkomt met de principes van het CDA zal de CDA-fractie haar standpunt altijd handhaven.  Een standpunt dat bij de Barendrechtse CDA-fractie niet inwisselbaar was en is, is de mogelijkheid van de uitbreiding van de zondagsopenstelling van de winkels.

Indien besloten wordt een referendum te houden zal de CDA-fractie altijd vooraf duidelijk aangeven hoe zij met de uitslag om denkt te gaan.

Meer weten over deze CDA-visie, neem contact op met CDA-woordvoerder algemene bestuurlijke zaken, Martin van Hengel, martin.van.hengel@cdabarendrecht.nl

Meer informatie over de referendum mogelijkheden in Barendrecht op www.barendrecht.nl