Verblijfsverbod of gebiedsontzeggingen?

Verblijfsverbod of gebiedsontzeggingen is dat nodig in Barendrecht om de overlast van sommigen aan te kunnen pakken? Dat was een vraag die centraal stond tijdens bespreking van het agendapunt wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De meeste wijzigingen waren zonder bijzondere discussie geaccepteerd.

Eén is van een duidelijke andere orde. Het college stelt voor het volgende artikel aan de APV toe te voegen: “Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied zich op de houden of te verblijven op de door het college vastgestelde tijden”

De CDA-fractie vindt zo’n verbod nog al wat. Je beperkt mensen in hun vrijheid en je kan je afvragen of je dat wel moet willen. De afgelopen jaren is de APV gewijzigd door het instellen van een algemeen alcoholverbod op de openbare weg. Er werd toen gedacht dat de politie een handvat zou krijgen om jongeren, die overlast gaven aan te kunnen pakken.  Het artikel blijkt echter niet het handvat te zijn dat destijds gedacht werd. De praktijk in Barendrecht is dat slecht een heel kleine groep jongeren overlast geeft. Om die groep aan te kunnen  pakken heeft de burgemeester met  politie en Openbaar Ministerie overlegd wat de oplossing zou kunnen zijn. Het verblijfsverbod lijkt die mogelijkheid te hebben. In Ridderkerk heeft men daar ervaring mee. Dit verbod is natuurlijk niet alleen voor jongeren geschreven. Ook andere overlastgevende groepen zouden hier mee aangepakt kunnen worden.
De CDA-fractie heeft twijfels of je met zo’n verbod ook niet veel “onschuldigen” treft.  Het kan de vrijheid van de Barendrechters op sommige momenten in sommige gebieden wel erg beperken.

Wij vroegen ons tijdens onze laatste fractievergadering daarom ook af of we niet specifieker maatregelen konden treffen.
Vlak voor de vergadering kregen we via de VVD-fractie informatie over de mogelijkheid om via een gebiedsontzeggingen bepaalde personen voor een bepaalde tijd de toegang tot bepaalde gebieden  te weigeren. Rotterdam heeft sinds kort een dergelijk artikel in zijn APV. 

Tijdens de commissievergadering heeft de CDA-fractie aangegeven, die mogelijkheid door het college uitgewerkt te willen zien.  Wij begrijpen dat de politie een handvat moet hebben om op te kunnen treden in gebieden met overlast.  Natuurlijk verkeren wij in Barendrecht gelukkig niet in situaties die zich in sommige wijken in Rotterdam voordoen. We zien het dan ook als een artikel dat preventief opgenomen wordt en in geval van nood toegepast zou kunnen worden. De burgemeester gaf aan hier ook zeer gepast mee om te gaan.

Ook hebben we nadrukkelijk aangegeven dat wegsturen uit een bepaald gebied niet het enige beleid kan zijn. Ik heb er tijdens de commissie vergadering dan ook op aan gedrongen om het breder te zien, niet alleen het probleem aanpakken, maar ook te kijken binnen bijvoorbeeld het jeugdbeleid naar oplossingen.  Soms helpt praten even niet en moet er opgetreden worden.

De CDA-fractie wacht op de volgende stap van het college en zal dan een standpunt innemen.

Een mening over dit onderwerp, mail die door naar de CDA-fractie!

Nieuwsgierig naar APV van Barendrecht ga naar: http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=12389

Woordvoerder Veiligheid