wmo

Vragen over WMO aan Tweede Kamerfractie

Op 5 april 2007 zijn er door de Barendrechtse CDA-fractie aan de CDA-Tweede Kamerfractie vragen gesteld over de WMO.  Aanleiding zijn een aantal recente geluiden die wij vanuit de Barendrechtse gemeenschap hoorden.  Sinds 1 januari 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp van hun inwoners, die zorg nodig hebben om op die manier zelfstandig te kunnen functioneren.  Dat verantwoordelijk zijn niet alleen zorgen dat mensen huishoudelijk hulp krijgen. maar gemeenten betreft ook een financiële verantwoordelijkheid. Voor 1 januari was dit alles via de AWBZ geregeld.

Ons bereiken zowel vanuit de cliënten als vanuit de werknemers berichten die ons zorgen baren.Waar maakt de CDA-fractie zich zorgen over?

  1. De positie van werknemers in dienst van zorginstellingen. Voor de zorghulpen is er de dreiging dat hun contracten beëindigd worden. Zorghulpen zijn in dienst van een zorginstelling en vallen onder a sociale voorzieningen. De zorgorganisatie zien de huishoudelijke hulp liever gedaan worden door alfahulpen. Alfahulpen doen hetzelfde werk, zijn niet in dienst van een zorginstelling, maar bij de klant. Voor de zorginstellingen, die met gemeenten contracten over de prijs van huishoudelijke hulp hebben afgesloten is dit financieel aantrekkelijk.  De kwaliteit van huishoudelijke hulp staat vast en is geen punt van discussie.
  2. Er komen bij ons geluiden binnen dat cliënten, die nu via een zorginstelling met behulp van een persoonsgeboden buget (PGB)  na de invoering van de WMO hun oude vertrouwde hulp hebben kunnen houden die per 1 januari 2008 toch kwijt dreigen te raken. Dit heeft te maken met fusies/samenwerking/overname binnen de zorginstellingsbranche.

wmo

Naast poetsen geeft de thuiszorghulp ook raad en is er ruimte voor een gesprek.

De CDA-fractie is bezorgd over de positie van werknemers in de zorg en over de onrust, die bij de ouderen kan ontstaan als hun vertrouwde hulp dreigt te vertrekken.  Deze hulpen hebben vaak in de loop der jaren een vertrouwensband met hun cliënten opgebouwd. Zij doen meer dan poetsen alleen. Zij geven raad en scheppen rust.

Wij en met ons de hele raad van Barendrecht vinden dat alle Barendrechters die hulp moeten krijgen die zij nodig hebben. Die hulp komt er wel, maar de bij-effecten maken ons niet gelukkig.

Als Barendrechtse CDA-fractie is ons niet echt duidelijk waar we als raad nu wel en niet invloed op kunnen uitoefenen.  Daarom wordt advies gevraagd aan onze partijgenoten in Den Haag.  Zij hebben de wet gemaakt en zijn meer ingevoerd!

Wij wachten het antwoord van de CDA Tweede Kamerfractie af en zullen dan bekijken wat binnen de wettelijke en financiële ruimte, die de gemeente heeft, mogelijk is.

De CDA-fractie hoort graag van u als u binnen de WMO knelpunten signaleert. Alleen als wij ze ook daadwerkelijk kennen, kunnen we er wat mee.

De volledige brief aan CDA-Tweede Kamerlid Vietsch kunt u hier downloaden:  wmo_vraag_cda-_vietsch