Woonvisie is voor iedereen

Woonvisie 2016Zijn er voor alle Barendrechters wel de juiste type woningen voorhanden en wordt dat nu goed omschreven in deze woonvisie?
Met deze vraag worstelde het CDA bij de door het college gepresenteerde woonvisie.

De eis dat alle nieuwe woningen (potentieel) levensloopbestendig gebouwd moet worden riep veel vragen op bij de burgers. Kan er dan in de nieuwe visie nog wel gebouwd worden voor eenpersoonshuishoudens? En wordt het dan niet onnodig duur?

Na overleg met de ouderenbonden diende het CDA een amendement in om de mogelijkheid te creëren om voor diverse doelgroepen te kunnen bouwen.

Uit de toelichting van wethouder bleek dat de huidige woonvisie voldoende ruimte biedt om ook te kunnen bouwen voor doelgroepen. Hiermee wordt het doelgroepenbeleid toch omarmd en bestaat de mogelijkheid om te bouwen voor bijvoorbeeld jongeren, statushouders of eenpersoonshuishoudens. Hierop is het amendement ingetrokken.

 

[avatar user=”Peter” size=”thumbnail” align=”left” /]