VROM Starterslening voor woning

De gemeente Barendrecht heeft een fonds voor Stimulering van Volkshuisvesting, waar ruim € 500.000 in zit.

 Het college stelt een aantal wijzigingen in de verordening voor, ter stimulering van het kopen door woningen door starters in (en uit) Barendrecht. Tezamen met bedragen die het ministerie van VROM voor dit doel ter beschikking stelt kunnen circa 30 startersleningen van circa € 30.000 worden uitgegeven. Die zijn dan speciaal bedoeld voor startende kopers die bij de bank de financiering niet helemaal rond krijgen. Er zijn gunstige voorwaarden aan verbonden voor wat betreft de hoogte van de rente en aflossingen. De raadscommissie Ruimte van 8 januari 2008 was unaniem akkoord..De definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2008 . Binnenkort zal dan informatie over worden gegeven door de gemeente via de gemeentelijke pagina in De Schakel en op de site www.barendrecht.nl .