Wat doet het waterschap voor Barendrecht?

blauwe_verbindingHet CDA vindt dat de komende jaren de focus van ‘kosten wat het kost voorkomen van overstromingen’ meer moet verschuiven naar het zoeken naar alternatieven. Van alleen maar investeren in kostbare dijkverzwaringen naar een meer natuurlijke inrichting van het landschap waarin water kan worden vastgehouden of zonder grote gevolgen kan overlopen.

Wat doet het waterschap voor Barendrecht?

Het Waterschap is in eerste instantie van belang voor de gemeente Barendrecht in verband met de veiligheid. Het Waterschap onderhoudt namelijk de Achterzeedijk. De Achterzeedijk is de primaire waterkering van het eiland IJsselmonde.
Aangezien Barendrecht beneden de zeespiegel ligt is het onderhoud van deze dijk van essentieel belang voor de veiligheid van Barendrecht.
Deze veiligheid wordt steeds belangrijker mede in verband met de stijgende zeespiegel, de toename van de bevolking gedurende de laatste jaren en de toename van de economische waarde van woningen, bedrijfspanden enz.

Actueel is de aanleg van de persleiding in de wijk Paddewei. Hierdoor wordt de hemelwaterafvoerleiding aangepast waardoor de doorspoeling op een effectieve en duurzame manier wordt  verbeterd.

In de Zuidpolder en onder de A15 is men druk bezig met de aanleg van de Blauwe verbinding. Dit moet een waterverbinding worden tussen het Waaltje en het Zuiderpark in Rotterdam. Voor de inwoners van Barendrecht levert dit een aantrekkelijke recreatieve vaarverbinding op waardoor het mogelijk wordt om van de Kleine Duiker naar bv het Zuiderpark te kanoën.

Meer over het waterschap: Waterschap Hollandse Delta

Kieskompas: https://hollandsedelta.kieskompas.nl/

Kieskompas waterschap