Werkbezoek afval aanbiedstation

Werkbezoek

Gisteren, 12 december, hebben we een werkbezoek gebracht aan het afvalaanbiedstation van Barendrecht met collega raadsfracties. Doel was om inzicht te krijgen in de werking van het afvalaanbiedstation ten aanzien het grofvuil, de huidige werking van het aanbieden van restafval en uiteraard om ideeën op te halen over de toekomst.
Onder leiding van de directeur van BAR NV afvalbeheer

Van afval naar grondstof; nog een lange weg!

Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er nog veel te doen is op het gebied van de afvalinzameling. Afval kan grondstof worden als we ervoor kunnen zorgen dat we het afval goed scheiden. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om dit te realiseren. Dat is nodig want Barendrecht staat in de onderste regionen als het gaat om de hoeveelheid restafval (is datgene wat we in de vuilniszak wekelijks aanbieden of in de ondergrondse containers verzamelen). Per inwoner produceren we per jaar gemiddeld 273 kg restafval!
Dat moet binnen enkele jaren terug naar 100 kg per persoon. Tijdens het bezoek hebben we daarover gesproken en geconstateerd dat dit een enorme opgave is. Binnenkort behandelen we in de gemeenteraad het nieuwe Afvalbeleidsplan waarin de voorstellen zijn opgenomen om deze opgave te behalen.

Belangrijk daarbij is dat de verwerkingsprijs voor restafval de komende jaren fors gaat stijgen voor de gemeente.  Alle reden dus om hier goed van op de hoogte te zijn en stappen in te zetten.

Wat kunnen we vandaag al doen?

Afval scheiden:
De gemeente heeft op haar nieuwe website uitgebreid aandacht besteed aan het scheiden van afval. Klik op de volgende link om daar mee over te weten: 

 

Afval aanbieden en ophalen bij u:
De gemeente houdt er een afvalkalender op na waarin u kunt aflezen wanneer wat bij u wordt opgehaald.  Simpel invullen van uw postcode en huisnummer nadat u op de link van het navolgende plaatje heeft geklikt:

 

Speerpunt CDA Barendrecht

Al tijdens verkiezingen hebben we beloofd dat wij ons zouden inzetten voor dit onderwerp zoals bijgaand plaatje te zien is. Daar gaan we mee verder en houden u op de hoogte!

 

 

 

 

Tagged