CDA zet een tweetal beweringen recht


Op 30 november meldde we u middels een artikel op deze site  dat we blij zijn met het nieuwe collegeprogramma. (CDA blij met collegeprogramma).

De Schakel
Dat hebben we ook ,middels een ingezonden bericht, gedaan in de Schakel (zie volledige tekst hieronder). Daarin is een ingezonden stuk opgenomen van de fractievoorzitter van de  EVB, dhr. Lennart van der Linden.
Het CDA heeft behoefte om een tweetal daarin genoemde beweringen recht te zetten voor de inwoners van Barendrecht.

  1. “Ten tweede kan het contrast niet groter, met hoe nota bene het CDA het voortouw nam om na de verkiezingen voormalig EVB partner buiten te werken,
    U leest hier de mening van een teleurgestelde fractievoorzitter van de EVB. Zo is het niet gelopen, we hebben dat meerdere malen uitgelegd en aangegeven hoe het wel gegaan is maar dat wil men bij de EVB niet geloven; helaas. Alle partijen hebben in een openbaar debat duidelijk aangegeven per partij waarom men niet verder wilde met de EVB als coalitiepartner. Dat heeft pijn gedaan, begrijpelijk, maar dat zijn wel de feiten.
  2. “Dan volgt nog een financieel sneertje. Er zou de afgelopen jaren 7 miljoen van de spaarrekening zijn verbrast. Aperte onzin. De gemeente heeft al jaren geen spaargeld”.
    7 miljoen verbrast? Dat staat niet in de door ons ingezonden brief; dat maakt dhr. van der Linden ervan. We hebben aangegeven dat we 7 miljoen meer hebben uitgegeven dan er binnengekomen is. We doen dan ook geen uitspraken over de wijze waarop deze 7 miljoen besteed is; het zijn slechts de feiten.
    In het artikel hebben we voor de lezers de term “spaarrekening”gebruikt. In gemeenteland noemen we dat de Algemene Reserve.
    Begin 2015 stond deze nog op (afgerond) € 22 miljoen , uit de jaarstukken over 2017 blijkt dat deze Algemene Reserve uitkomt op (afgerond) € 15 miljoen. Een verschil dus van € 7 miljoen euro; dat zijn de feiten. Kennelijk struikelt dhr. van der Linden alleen over de term “spaarrekening”, feitelijk heeft daarmee gelijk want die bestaat niet, maar deze is alleen gebruikt om het voor de lezers begrijpelijk te maken. Het bedrag van € 7 miljoen verandert er uiteraard niet door!

TEKST INGEZONDEN STUK  FRACTIEVOORZITTER VAN DER LINDEN VAN DE EVB DD 13-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST CDA ARTIKEL SCHAKEL DD 6-12-2018
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft onlangs het collegeprogramma
“Barendrecht toekomstbestendig” gepresenteerd. Het CDA Barendrecht is blij met dit collegeprogramma en in het bijzonder de wijze waarop dit tot stand is gekomen: de uitkomst van luisteren naar burgers

Frisse aanpak door nieuwe Bestuursstijl
Kritiek dat dit lang op zich heeft laten wachten is logisch maar toch onterecht vinden wij. Dit college heeft voor een nieuwe bestuursstijl gekozen waarbij er geluisterd wordt naar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  Er is de afgelopen tijd dan ook veel informatie opgehaald en dat heeft geleid tot een collegeprogramma waarin punten zijn opgenomen die U, als inwoner van Barendrecht, belangrijk vond en vindt.

Hoe wordt dit opgepakt?
Belangrijk onderdeel bij een collegeprogramma is natuurlijk hoe dit alles bekostigd gaat worden. Wij hebben ons als CDA altijd op het standpunt gesteld dat de begroting sluitend moet zijn en dat zien we in dit collegeprogramma terugkomen. Daar waar we de afgelopen 4 jaar hebben gezien dat de spaarrekening van de gemeente met ongeveer € 7 miljoen is gedaald (teveel uitgaven), zien we voor de komende 4 jaar dat deze gelijk blijft. Ook zien we dat er vanaf 2020 tot en 2022 geld over is en daarmee kunnen de ambities uit het collegeprogramma bekostigd worden.

Inzet van het CDA Barendrecht
Terugkijkend op de verkiezingen en met welke speerpunten we deze zijn ingegaan constateren we dat 21 van de 23 punten een plaats heeft gekregen in het collegeprogramma; en dat ruim 91%! En dat kunnen we toch een prima start noemen voor deze raadsperiode tot aan de volgende verkiezingen in 2022.

Fractie CDA Barendrecht